Nový návrh stanov SH ČMS:Návrh nového znění

STANOVY
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Diskuze byla ukončeno, probíhá zpracování připomínek!